(oefenen.facet.onl). Zie de brochure Zentrale examens kunstvakken in Facet 2021 [. Het examenjaar 2021 is opnieuw een keuzejaar waarin alle vmbo-scholen voor de algemene vakken bb en kb kunnen kiezen tussen - en KB-flex en papieren Es met vaste afnametijdstippen.
Wilt u het examen rekenen oefenen? Zit u op het mbo, dan kunt u gratis oude rekenexamens 2f en 3f van Facet downloaden. Zit u op mavo, havo of vwo, dan kunt u gratis oude Cito oefentoetsen downloaden. Ga goed voorbereid het rekenexamen in en bekijk de oude examenopgaven.