Emosies is in die realm van die sielswese. Ons siel bestaan uit ons gedagtes, ons wil en ons emosies - dit sê vir ons wat ons dink, wat ons wil hê en hoe ons voel. Van die drie areas van die sielswese, is ons gevoelens die een wat die maklikste opgewerk word. Met ander woorde, die wysheid en onderskeiding van die Heilige Gees in ons gees ...
Mar 28, 2018 · Kleure en emosies. Ek wil graag vir jou 'n aanduiding gee om verskillende kleure aan verskillende emosies te verbind. Dit is slegs 'n riglyn en dit kan gebeur dat 'n kleur vir jou 'n spesifieke betekenis het. Gebruik dit soos jy verkies. ROOI - intense emosie: kan woede, seer of opwinding uitbeeld. Kan ook 'n kleur wees wat liefde aandui.